Citat

Några citat som inspirerar texterna på dagensdebatt.se

Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. Marx/Engels

Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. (S) partiprogram antaget 2013.


Framtiden är gemensam. I gemenskap måste vi dela den. Tillsammans måste vi skapa den. Olof Palme.

Religionen är det betryckta kreaturets suck…..Den är folkets opium.

Därför blir den nyliberala friheten i praktiken bara den starkares frihet, en frihet som betalas med ökad ofrihet för de mindre starka. Ingvar Carlsson

Demokrati är vägen till socialism. Karl Marx

Man kan inte äta pengar. Olof Palme